Hvis du holder din fest i en restaurant eller lignende sted med professionelt personale, er der desuden lavet særlige retningslinjer til disse, som skal følges.

Det er desuden angivet, at der i lokaler, hvortil der er offentlig adgang, og hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, må tillades adgang for 1 deltager mv. pr. 2 m2 gulvareal. Hvis deltagerne ikke i det væsentlige sidder ned, må der tillades adgang for 1 person pr. 4 m2. Reglerne om forsamlingsforbud gælder ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, som kun beboerne råder over, bortset fra gårde og lignende (som fx beboergårde og fællesgårde), som beboere fra et større antal boliger råder over. 

Det er dog en god ide ikke at holde arrangementer med flere personer, end reglerne om forsamlingsforbuddet giver mulighed for. Ved arrangementer på restauranter, caféer, hoteller e.l. er disse omfattet af retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, hoteller og feriecentre m.v. udgivet af Erhvervsministeriet.
Ved større arrangementer med musik, optræden eller lignende er disse omfattet af de gældende retningslinjer fra Kulturministeriet. 

Arrangementer på restaurant/hotel/konferencested

 Holder du dit arrangement på en restaurant, caféer, hoteller, konferencecenter e.l., er dit arrangement omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om forsamlingsforbuddet og af gældende retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer, hoteller og feriecentre m.v. udgivet af Erhvervsministeriet, samt gældende retningslinjer fra Kulturministeriet, hvis der er livemusik, optræden e.l.. Du bør derfor orientere dig i disse. For at forebygge smittespredning, bør du og dine gæster desuden følge de generelle smitteforebyggende anbefalinger.

Gældende regler og retningslinjer

Heri er der bl.a. fastsat regler om forbud mod større forsamlinger og restriktioner for lokaler og lokaliteter med offentlig adgang, fx kvadratmeterkrav og krav om at opsætning af informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen. 

I bekendtgørelsen om forsamlingsforbuddet er endvidere angivet maksimum for antal deltagere mv., der må samles til et arrangement. Antallet afhænger bl.a. af, om deltagerne i det væsentlige sidder ned, således at det til sådanne arrangementer er lovligt at samles op til 500 personer.