Underretning om behandling af personoplysninger

I forbindelse med persondataforordningens ikræfttræden den 25. maj 2018 skal cafemormor.dk dig om, hvilke typer personoplysninger vi har om dig, hvilken hjemmel/formål vi har til behandling af dine personoplysninger, samt dine rettigheder i forbindelse med cafemormor.dk behandling af dine personoplysninger.
cafemormor.dk gemmer din email og navn hvilket er årsagen til denne underretning. Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på email .
Denne e-mail er alene til orientering, og du behøver ikke at gøre mere.

Bilag af dine rettigheder :
Dine rettigheder
Du har, efter databeskyttelsesforordningen, en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger af dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på mail eller telefonisk.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde, ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.
Ret til transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk